CONDICIONES DE VENTA Y PROTECCIÓN DE DATOS

DATOS DE LA EMPRESA

Universidad Pública de Navarra
Campus de Arrosadia, 31006. Pamplona.
CIF: Q3150012G

CONDICIONES DE VENTA Y DEVOLUCIÓN

El pago del importe de la inscripción no supone la aceptación de la misma, quedando ésta condicionada a que el interesado reúna los requisitos establecidos.

LOPD

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal que usted cumplimente en este formulario serán incorporados a un fichero creado por Resolución 731/2005, de 29 de junio, del Rector de la Universidad Pública de Navarra, publicada en el BON núm. 100, de 22 de agosto de 2005, fichero denominad Sistema de Información de Extensión Universitaria, cuya finalidad es la gestión de los procedimientos especificados en la citada Resolución.

El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición regulados en la Ley Orgánica de Protección de Datos, mediante instancia, dirigida al Secretario General, presentada en el Registro General de la Universidad Pública de Navarra, Campus Arrosadia, 31006 Pamplona.

Norberaren Datuak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoko 5. artikuluak ezartzen duenarekin bat etorriz, inprimaki honetan idazten dituzun datu pertsonalak “Erregistro Orokorra” izeneko fitxategian jasoko dira, zeina 2005eko ekainaren 29ko 731/2005 Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektorearen ebazpenaren bidez sortu baitzen, eta 2005eko abuztuaren 22ko 100 zenbakiko NAOn argitaratu baitzen. Fitxategi horren izena Unibertsitate Zabalpenerako Informazio Sistema da, eta bere helburua aupatu ebazpenean ezartzen diren prozedurak kudeatzea da.

Interesdunek zilegi dute Norberaren Datuak Babesteko Lege Organikoak arautzen dituen sarbide, zuzenketa, deuseztatze eta aurkatze eskubideak erabiltzea, idazkari nagusiari zuzendutako eskaeraren bidez, Nafarroako Unibertsitate Publikoko erregistro orokorrean aurkeztuko dena, Arrosadiko campusean, 31006, Iruñea.